Tietosuojaseloste

Avoin työhakemus www.siivousliike nyberg.fi -sivustolta

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä  

Siivousliike Nyberg Oy (y-tunnus 0623867-7) 
Kalajärventie 62, 40950 MUURAME

Puh. 0400 804 034

Rekisteriasiat: info@siivousliikenyberg.fi

Rekisterin nimi  

Avoin työhakemus -rekisteri Google Forms -palvelussa

Henkilötietojen käsittelijä, joille henkilötietoa siirretään  

Siivousliike Nyberg Oy:n avoin työhakemus -palvelussa oleva henkilörekisteri on yksiselitteisesti Rekisterinpitäjän käytössä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan kelpoisuuden arvioimiseksi ja mahdollisen yhteydenpidon aloittamiseksi Rekisteröidyn kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välinen rekrytointikeskustelu on vireillä, mutta kuitenkin enintään kuusi kuukautta viimeisimmästä yhteydenpitotapahtumasta, jollaiseksi lasketaan myös hakemuksen jättäminen. Tiedot poistetaan Rekisteristä viimeistään, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Rekisterissä on Rekisterinpitäjän verkkosivuilla avoimen työhakemuksen jättäneiden antamia tietoja sekä perusteluita sille, miksi Rekisterinpitäjän kannattaisi kutsua Rekisteröity työhaastatteluun.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Hakijan itse ilmoittamat tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä rekrytointiin osallistuvien henkilöiden kesken. Rekisteritiedot kerätään Google Apps -palveluun sisältyvällä Google Forms -lomaketyökalulla, ja rekisteri on tallennettuna Google Drive -pilvipalveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy pilvipalvelussa oleviin tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä vahvalla salasanalla sekä monivaiheisella menetelmällä tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

  • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;  
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin  
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.